Natječaj za najam poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 1. Ugovora o upravljanju i korištenju kuglane Zaprešić te Odluke predsjedništva od 31.08.2021.g. KK Zaprešić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane Zaprešić.

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane Zaprešić na adresi Zelengaj 2, Zaprešić, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, na adresu KK Zaprešić, Zelengaj 2, 10000 Zagreb.

Poslovni prostor sastoji se od:

– izdvojenog prostora unutar objekta sa pripadajućim sanitarnim čvorom i spremištem.

Ukupna obračunska površina predmeta zakupa iznos 110,00 m².

Zakupoprimac će imati mogućnost korištenja ulaznog prostora.

2. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, od dana stupanja u posjed zakupnika.

3. Početna mjesečna zakupnina iznosi 5.000,00 kn (bez PDV-a).

4. Rok za podnošenje pisanih ponuda 8 dana od objave ovog oglasa objavljenog u javnim glasilima.

5. Cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Kuglačkog kluba Zaprešić

Tablica
1 ZAPREŠIĆ 8
2 ZADAR 8
3 MERTOJAK 6
4 OSIJEK 5
5 ŽELJEZNIČAR ČK 5
6 POŠTAR 3
7 BJELOVAR 3
8 GRMOŠČICA 2
9 MEDVEŠČAK 1958 0
10 RIJEKA 0